Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie klinikamuzyki.pl

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego klinikamuzyki.pl jest firma Ivo-Music Łukasz Węglarz zarejestrowana przy ul. Legionów Polskich 2 lok. 51, 32-305 Olkusz. NIP: 6371045218

2. Biuro Handlowe klinikamuzyki.pl w Olkuszu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie klinikamuzyki.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

3. Zespół sklepu klinikamuzyki.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Ten paragraf stosuje się jednak wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z nami.

4. Informujemy również, że prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie klinikamuzyki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych klinikamuzyki.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku braku innych ustaleń, wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zasady zamawiania

1. Zamówienia przez internet można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie , w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

2. Zamówienia można składać mailowo na adres sklep@klinikamuzyki.pl

3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

5. Nieprawidłowo złożone zamówienia nie będą rozpatrywane.

6. Sklep klinikamuzyki.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, klinikamuzyki.pl niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny przez klienta, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

8. Klinikamuzyki.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

9. Firma Ivo-Music wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym sprzedawcę przy składaniu zamówienia oraz podać dane firmy.

III. Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej . Są one dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówieniowym. Formularz ten jest dostępny na stronie klinikamuzyki.pl po wcześniejszej rejestracji oraz zalogowaniu. Firma zastrzega sobie prawo do udostępnienia kurierowi numeru telefonu podanego podczas rejstracji. Adres dostawy może zostać również ustalony ze sprzedawcą w korespondencji mailowej lub telefonicznej.

2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy klinikamuzyki.pl a Kupującym.

3. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Ivo-Music, a w przypadku płatności ratalnej o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

4. Zapłata za towar może być również uiszczana gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki, po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepu

Klinikamuzyki.pl zastrzega sobie prawo naliczenie kosztów transportu (w uzgodnieniu z Klientem) w przypadku wysyłki za pobraniem

5. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej.

6. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

7. Sklep klinikamuzyki.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

8. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

9. Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją od 1 roku do 5 lat.

10. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Ivo-Music nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

IV. Zwrot towaru i reklamacje

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku braku adresu punktu serwisowego należy skontaktować się ze sklepem klinikamuzyki.pl w celu ustalenia punktu serwisowego do którego klient wysyła uszkodzony towar na swój koszt. W przypadku naprawy serwisowej objętej gwarancją naprawiony produkt odsyłany jest bezpośrednio do Klienta na koszt serwisanta.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Ivo-Music Łukasz Węglarz, ul. Legionów Polskich 2 lok.51, 32-300 Olkusz.

Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Klienta przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania i sprawdzenia Towaru z powrotem. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

3. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sprzedawcą w celu ustalenia adresu na jaki należy odesłać produkt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta, pomniejszoną o koszty transportu związane z dostarczeniem zamówienia do Klienta.

4. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. W pozostałych przypadkach reklamacje nie będą rozpatrywane.

Pobierz formularz zwrotu: FORMULARZ ZWROTU